مدت زمان تحویل :

۷۲ ساعت پس از ثبت سفارش و دریافت اسکن فیش وجه واریز شده، محصول آماده ارایه به متقاضی است. بدیهی است، در صورتی که به هر علت شرکت در ارایه محصول تاخیر داشته باشد هنگام تماس و ثبت سفارش به مصرف کننده اطلاع داده خواهد شد.