تعهدات سایت:

حفظ اطلاعات کاربران و رعایت حریم شخصی خریداران:

  • شرکت آرین آساک شیمی دارو حریم خصوصی کاربران را موضوعی جدی تلقی کرده و هر گونه اطلاعات موجود در سایت این شرکت را در راستای سیاست "حفظ حریم خصوصی کاربران" محفوظ می دارد. لذا تحت هیچ شرایطی اطلاعات کاربران، اعضا و داده‌های مربوط به خریداران محصولات شرکت آرین آساک در اختیار سایر افراد قرار نخواهد گرفت. گرچه، در صورت حک شدن سایت و نشت اطلاعات، شرکت مسئولیتی بعهده نخواهد داشت.
  • در حالت عادی کلیه اطلاعات مربوط به خریدهای پیشین کاربران نیز محفوظ می ماند و در سبد خرید سابقه خریدهای قبلی حفظ می شود که با ورود به سایت و مشاهده سبد خرید، هر کاربر می تواند سابقه خریدها را مشاهده کند.
  • شرکت آرین آساک تلاش دارد تا محصول تولید شده دقیقا همان باشد که در وبسایت نمایش داده می‌شود، گرچه رنگ و نوع بسته بندی ممکن است با آنچه که در وبسایت نمایش داده شده متفاوت باشد.
  • شرکت آرین آساک تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد که کیفیت و کمیت محصولات و خدمات در حد انتظار کاربران باشد.
  • قیمت محصولات و خدمات ممکن است بدون اطلاع رسانی قبلی تغییر کند و در این مورد وبسایت مسئولیتی در برابر کاربران نخواهد داشت.